Smart säkerhet kan även betyda ”smidig säkerhet”. Med Accessy får användaren sin behörighet så fort den blivit godkänd av administratören. Digital nyckelhantering innebär ju att man inte behöver vänta på att bli tilldelad en fysisk tagg, kort eller nyckel. Så fort man får sin mobila nyckel är den redo att användas.

Eftersom all behörighet måste godkännas först, har man ett säkert system där man har koll på vem som har behörighet till vad. Allt sker i en och samma portal, oavsett om man har ett eller flera underliggande passersystem som är integrerade mot Accessy. All kommunikation är naturligtvis digitalt krypterat.

Skulle man behöva säga upp en behörighet i förtid, slår även detta igenom omgående. Som en bonus behöver man inte vänta på att få tillbaka något passerkort eller nyckel och behöver således inget externt register över innehav heller. Det är smart säkerhet!