Med Accessy kan användarna själv begära behörighet. En administratör måste därefter godkänna förfrågan. Fördelen är ett system med smart säkerhet där administrationen minskar. De flesta traditionella passersystem saknar denna funktion varför Accessy kan vara ett utmärkt komplement för att minsta arbetsbördan.

Både användare och administratörer får i stället ett enda enkelt och smidigt gränssnitt, oavsett vilket eller vilka passersystem som jobbar i bakgrunden.

På detta sätt skapar man en smart säkerhet där digitala nycklar både kan tilldelas direkt av administratör eller efterfrågas av användaren själv.