Digital nyckelhantering gör det lätt att ge behörighet till de som behöver det. Accessy underlättar att på ett smidigt sätt tilldela behörighet till rätt personer och på rätta tider.

Visst kan man även i traditionella passersystem ge behörighet. Det som Accessy gör är att underlätta processen med ett enklare och mer renodlat gränssnitt som är lätt att förstå för både administratörer och användare. Dessutom behöver man inte vänta på att bli tilldelad ett passerkort eller nyckel utan behörigheten börjar gälla så fort administratören har tryckt OK och behörigheten dyker upp i användarens mobil.

Mobila nycklar gör det även smidigt och säkert att administrera behörighet. Man behöver inte längre oroa sig för borttappade nycklar. När behovet för access har upphört kan man enkelt och smidigt spärra behörigheter med omedelbar verkan. Naturligtvis kan man redan från början även sätta ett från- och tilldatum när behörigheter ska vara giltig.

Ett enkelt och intuitivt gränssnitt, både i mobilen och som webbportal, gör det smidigt att administrera behörighet. På både kort och lång sikt blir det väldigt kostnadseffektivt och säkert med digitala nycklar jämfört med fysisk motsvarighet.