Accessy lanserar hantering av accesser till dörrar direkt i mobilen.

Accessy tar nu steget fullt ut och gör det möjligt att hantera accesser till dörrar genom mobiltelefonen. Med ett abonnemang fungerar mobilen nu som ett passersystem som gör det möjligt att styra vem som ska ha tillträde till olika dörrar.

– Vi vill göra det ännu smidigare för våra kunder som nu kommer kunna hantera accesser till sina dörrar oavsett var de befinner sig. Vi gör ju redan allt annat genom mobilen, handlar, betalar räkningar och deklarerar. Då ska vi också kunna öppna dörrar åt både sig själv och andra på ett enkelt och säkert sätt, säger Håkan Eriksson, VD på Accessy.

Accessy placerar den digitala nyckeln i mobilappen och tillgång till olika dörrar administreras genom portalen. Med de nya appfunktionerna kan man nu enkelt styra vem som ska kunna öppna olika dörrar. Man kan t.ex. hantera personalens access till kontoret direkt i mobilen. Förutom de egna dörrarna kan man även hantera de som fastighetsägaren delat ut exempelvis porten, miljörummet och garaget. Det går även att ge tillfällig access åt hantverkare eller fastighetsservice. Många av funktionerna i portalen flyttar alltså in i mobilen nu.

– Förut fick vi vänta på en nyckel i några dagar. Det är 2021 nu och vi lever med både BankID och Swish i fickan som har gjort livet betydligt smidigare. Då ska vi också kunna hantera våra dörrar på ett lika säkert och smidigt sätt genom vår mobil, fortsätter Håkan Eriksson.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Eriksson

VD

Accessy AB

Telefon: 070-567 89 89

E-post: hakan@accessy.se