Image of Svensk brand och säkerhetscertfiering

PRESSRELEASE

15 Maj 2023

Accessy är nu certifierade enligt SSF 1075 för digital nyckelhantering

IT-säkerhet är något vi jobbar aktivt med på Accessy, vi ser det som grunden i att kunna åstadkomma en tryggare och effektivare access- och nyckel-hantering.Såklart är vi idag lite extra stolta över att blivit certifierade att uppfylla de högsta ställda kraven enligt SSF 1075 – klass E, för digital nyckelhantering.

Denna certifiering är en viktig del av Accessys fortsatta digitalisering av fastigheter och effektivisering av förvaltning där säkerheten är i fokus.