Illustration: Johan Isaksson

Digital delning – nyckeln till bättre utnyttjade lokaler.

Behovet av att snabbt och flexibelt hyra lokaler blir allt större. Genom att binda samman olika digitala system kan fastighetsägare öka tillgängligheten och nyttjandegraden av ytorna – och möta nutidens och framtidens behov.

Digitala låssystem är en viktig komponent i denna utveckling. Ledande fastighetsbolag och Fastighetsägarna Service utvecklar nu en digital access-plattform i det gemensamma bolaget Accessy. Här skapas en öppen plattform där fastighetsägare kan fördela access, rättigheter och behörigheter till låsta utrymmen. Via plattformen hanteras även olika tjänster som leveranser, avfallshantering etc. Brukarna får med bank-id personlig tillgång till utrymmen och tjänster. Genom att Accessy är en öppen lösning kan den kopplas samman med låsleverantörers system och fastighetsägares olika applikationer, som exempelvis hyresgästappar.

Läs hela artikeln i Fastighetstidningen via länken.