Accessy’s säkerhet baseras på den identitet som finns i appen. Det är ett certifikat som ställts ut och som lagras i mobilens säkra utrymme. Det är där liknelsen med Mobilt Bank ID finns, för det är motsvarande teknik som används.

När en dörr öppnas så signeras transaktionen av certifikatet och all kommunikation är krypterad. På det sättet håller tjänsten koll på vilken nyckel som öppnar dörren. När man ska logga in till portalen så används appen för att identifiera användaren. Även här finns liknelsen med Mobilt Bank ID. Skillnaden är att Accessy använder mobiltelefonnummer som identitet istället för personnummer.