Det finns två sätt. Antingen tilldelas access för användare. Det sker genom att ge behörighet till en dörr eller hantera accessgrupper med dörrar och användare. Den andra varianten är att en användare frågar om access till en dörr som finns synlig i appen. Förfrågan godkänns av den som har rätt att tilldela access.