Det finns två sätt. Antingen tilldelas access direkt till användaren. Detta sker genom att ge behörighet till en dörr eller genom att hantera accessgrupper med dörrar och användare. Den andra varianten är att en användare begär access till en dörr som finns synlig i appen. Begäran godkänns sedan av den som har rätt att tilldela access.