Accessy är redan integrerad med de ledande låsleverantörerna på marknaden. Systemet kopplas upp med hjälp av programvara från låsleverantören. Det görs av din installatör som är en av våra partners. När det är klart och systemet är ”Accessy-ready” kopplar vi upp oss och läser in de dörrar som ska hanteras av tjänsten.