Accessy är flexibelt och öppet system som redan är integrerat med de flesta marknadsledande leverantörerna av digitala låssystem. Du kan enkelt addera Accessy till det system du redan har och slipper kostsamma installationer. Med Accessyportalen kan du smidigt hantera och dela access med andra som behöver digitala nycklar.

Accessy är unikt på marknaden då det redan fungerar med marknadens största låssystem. Vi är idag integrerade med RCO, SimonsVoss, Assa, Integra, Dormakaba, Axis, Vanderbilt. Har du någon av dessa system så är det endast anslutningen till Accessy som behövs. Med Accessys öppna system slipper du alltså all form av kostsam och jobbig nyinstallation.