Du kan använda styrenheter som kopplas till passersystemens dörrknappsingångar eller direkt till el-låsen. Accessy har tagit fram styrenheter som är enkla att installera. De kopplar upp sig automatiskt när sladden ansluts.