Bokning som öppnar dörrarna för dina kunder och besökare

Accessy är en molntjänst som automatiserar behörighetshantering till kontor och kliniker och levererar behörighet som en del av affärsflödet.

Accessy – Säkerhet i fokus

Vi på Accessy värnar om din trygghet. Vår tjänst är certifierad enligt SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar” på högsta möjliga nivå, klass E.

Automatiskt tillträde via bokningssystemet

Accessy skapar en sömlös koppling mellan ditt bokningssystem och fastighetens passersystem. Dina kunder bokar sina besök som vanligt och får samtidigt automatiskt tillträde till de relevanta dörrarna under den bokade tiden.

Genom att leverera behörighet direkt till mobilen via SMS, eliminerar vi behovet av att installera appar för att öppna dörrar. Detta skapar en fantastisk första upplevelse för besökarna samtidigt som receptionspersonalen kan fokusera på andra uppgifter istället för att bemanna porttelefonen.

Flexibel behörighet för anställda och inhyrd personal

Ge enkel och flexibel behörighet till både dina anställda och inhyrd personal direkt i deras mobiler. Oavsett var dina kontor och kliniker är placerade och vilket passersystem de använder, kan du hantera allt smidigt från en och samma plattform.

Med integration mot företagets HR-system eller AD automatiserar du hela processen. Personalen får behörighet som är skräddarsydd efter deras plats och anställningstid, vilket minimerar tidsåtgången och kostnaderna för hantering av traditionella taggar och kort.

Accessy öppnar dörrar med mobilen

Enkelt och kostnadseffektivt
– Utan stora investeringar

Accessy integrerar med dina befintliga system via API, vilket innebär att du kommer igång snabbt och smidigt utan stora initiala investeringar. Spara tid och pengar genom att automatisera behörighetshantering för ditt företag.

Vi finns tillgängliga hos dessa fastighetsägare:

Accessy grundades av framstående aktörer inom fastighetsbranschen och har redan implementerats i flera fastigheter. Vi är tillgängliga hos följande fastighetsägare:

Se hur enkelt det är!

Utforska hur Accessy kan hjälpa dig mot en modern och flexibel arbetsplats. 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

[formidable id=4]